Missió i valors

Missió:

Captem projectes i oportunitats de negoci en països en creixement i economies emergents, i els posem a disposició dels nostres clients, satisfent les seves necessitats d’internacionalització mitjançant el coneixement detallat dels mercats de destí i gràcies a una extensa xarxa de contactes i professionals sobre el terreny.

Visió:

Volem esdevenir un referent per a pimes i grans empreses en l’àmbit de la internacionalització cap a països amb economies emergents.

Valors:

Professionalitat, treball en equip, flexibilitat i capacitat d’adaptació, creativitat, i pensament global.