Què fem

Des de Barcelona Export Group captem projectes i oportunitats de negoci en països en creixement i economies emergents, i els posem a disposició dels nostres clients: empreses amb la tecnologia i l’expertesa necessària per a desenvolupar-los, així com amb els inversors interessats en finançar-los.

La nostra principal tasca és de consultoria en negoci internacional. En aquest sentit, presentem projectes i oportunitats de negoci i, en cas que el client ho requereixi, prestem serveis d’assessorament tècnic a través de professionals contrastats en els àmbits jurídic, fiscal, urbanístic i financer.

En determinats projectes, Barcelona Export Group pren una participació industrial en cas de considerar que el nostre equip en el país on es desenvolupa el negoci pot aportar un valor afegit al projecte, sempre d’acord amb el client i previ estudi.

El nostre principal actiu és la nostra xarxa de professionals i col·laboradors desplegats sobre el terreny, que ens permet ser presents a les principals regions emergents del món, adaptant-nos a les necessitats de cada client i a les especificitats de cada projecte.